Независимо дали ти харесваш или не харесваш нещо, твоето мнение може да се различава от това на хората около теб. За да правиш обективна преценка, научи се да правиш кратки допитвания.

Предлагаме ти бланка, която включва въпроси със затворен и отворен отговор.

  • Отговорите от типа „да/не/малко/много“ дават количествена представа – например колко души от 10 харесват сладолед и колко – не.
  • Въпросите с отворен отговор ти позволяват да изследваш темата, която те вълнува, по качествен начин – да търсиш връзки между възраст, професия, местоживеене, начин на живот и образование и да сравняваш, да откриваш общи модели между типовете отговори и типовете хора. Така можеш да получаваш отговори на много важни въпроси.

Тъй като библиотеките и музеите са много важни институции (според екипа ни), които съхраняват всичките знания на човечеството и документират всичките му постижения, ние вярваме, че повечето хора ги ценят и следователно ги посещават и виждат полза от съществуването им. Дали обаче е така? Нека проверим с твоя помощ!

  1. Изтегли си бланката за анкета тук (.pdf).
  2. Помоли 10 души на случаен принцип да я попълнят.
  3. Обобщи резултатите – какво се получи? 
  4. Изпрати ни резултатите от твоето кратко допитване на мейл editors@detskiknigi.com.