Book Cover: 7 приказки за всеки ден
Editions:меки корици
Pages: 24

Книгата на Илка Бирова „7 приказки за всеки ден“ е истински подарък за децата на възраст 4-8 години, а също така за възрастните, които ги отглеждат, възпитават и обучават.

В нея има 7 забавни и поучителни приказки за дните от седмицата, оживени от прекрасни илюстрации. След всяка приказка има задачи за доразказване и рисуване – те развиват детската реч, въображение и творчество.

Книгата е полезна както за четене вкъщи, така и за работа по български език в детската градина и в началните класове.

Кратка информация за автора:

Илка Бирова е филолог и преводач, преподавател по руски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има публикации у нас и в чужбина в сферата на чуждоезиковото обучение и превода.

Автор е и на художествени книги за възрастни: „През моите очи“ (Симолини, 2014) и „Камъчета от една мозайка“ (Симолини, 2017). Книгата „7 приказки за всеки ден“ (2019) е първата детска книга на Илка Бирова, която авторката с радост предлага на българските деца у нас и по света.

Excerpt: