Картографията е науката, която се занимава с изучаването и изработването на карти. Картата дава възможност да изобразим земната повърхност в умален вид, а разчитането й ни помага да се ориентираме къде се намираме в своето населено място, в държавата и на планетата.

Има различни видове карти, но ние ще обърнем внимание на географската карта. Тя показва обектите по земната повърхност, представени в умален вид. Чрез картата можем да разберем къде се намира даден обект и как изглежда. Картата ни позволява да сравняваме различни места (например дали местността е планинска или равнинна) и да разберем какво ни заобикаля.

Карта на света – Помагалник

Повечето обекти, изобразени на картата, сякаш са гледани отгоре, а всичко е представено много по-малко, отколкото всъщност е (това се нарича мащаб).

Мащаб/легенда на карта

Картата на даден град или село показва улици и сгради.

Туристическа карта – Белград, Сърбия

На картата на дадена държава ще откриете населените места, планините, реките, езерата.

Карта на България

Картата на света показва сушата (континентите, островите) и океаните.

Карта на света – Помагалник

Всяка карта има няколко основни елемента:

  • посоки – научете четирите посоки изток, запад, север и юг. Посоките може да са представени като роза на компас или само като стрелка, сочеща север. Когато разчитате карта, най-важно е да се ориентирате в четирите посоки. (Ако някога използвате компас, неговата стрелка винаги сочи север.) Не се учудвайте, ако на повечето карти виждате латински букви N, S, E, W – това са север (North), юг (South), изток (East) и запад (West).
  • легенда – картите обикновено имат легенда, която е като ключ от създателя на картата за вас. Чрез нея можете да разберете с какъв цвят са изобразени планините в различната надморска височина, кой град е по-голям по брой жители от друг, къде ще откриете природни богатства (като въглища или злато), къде в града има паркове (обикновено са оцветени в зелено) и туристически забележителности или пък как да различите различните видове градски транспорт в голям град (автобуси, трамваи, метро и т.н.).
  • мащаб – мащабът показва колко отдалечени в действителност са обектите на картата. Например ако мащабът е 1:100000, това означава, че 1 см от картата се равнява на 100000 см действително разстояние (=1000 м, което пък е равно на 1 км). Определянето на разстоянията в мащаб е интересно занимание и ако имате интерес да научите повече, погледнете тук.

Как да си направите карта на своя квартал?

1. Необходим ви е лист за картата.

Най-подходяща за работа е милиметровата хартия, защото е разграфена, но ако не разполагате, опитайте с лист от тетрадка с квадратчета, кариран лист или пък си начертайте с линия и молив своя хартия за карта. Можете да си изтеглите и шаблон за Microsoft Office тук.

2. Когато излезете на разходка, запишете имената на улиците, които ограждат в правоъгълник вашия дом.

Даваме ви пример с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София – избрахме я, защото е дом на ценните и обичани книги. Както ще видите от картата в линка, улиците около библиотеката са ул. „Оборище“, ул. „Шипка“, ул. „Кракра“ и бул. „Васил Левски“.

Помолете родител да ви помогне да определите коя от улиците, които сте записали, е на север и коя е на юг. За да ви е по-лесно, когато разчитате и изработвате карта, помнете: когато погледнете картата, север винаги е нагоре, юг – надолу, ако разперите дясната си ръка ще посочите изток, а с лявата – запад.

Можете да използвате и Google карта, за да проверите улиците около дома ви, но се научете да разчитате и карта от хартиен носител – понякога приложенията за навигация не работят добре и можете да се окажете в неприятна ситуация.

3. Определете мащаба на своята карта.

Тук вероятно ще се наложи да потърсите помощ от родител, но преди това трябва да свършите основната работа – да измерите колко е дълга улицата, ограждаща дома ви, от пресечка до пресечка. Как? Като броите крачките си. Една крачка може да е равна на едно квадратче от милиметровата хартия от вашата карта.

Измерете улиците около дома си от пресечка до пресечка и си запишете резултатите. След това помолете родител да ви помогне с мащаба на вашата карта – дали ще е 1 крачка=1 квадратче или ще се наложи да нарисувате 2 крачки в едно квадратче (ако не ви стига мястото на листа).

4. Когато определите посоката и дължината на улиците, обграждащи дома ви, нарисувайте ги на своята карта.

5. Добавете легенда – можете да оцветите тревните площи около дома ви в зелено, да отбележите къде на улицата има знак СТОП или пък пешеходна пътека.

Вашата карта би трябвало да е готова!