Официални правила на Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“

Организатор: 

Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ №3.

Период на кампанията:

Начало: 01 юни 2020 г.

Край: 31 август 2020 г.

Механизъм на провеждане: 

„Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ е част от Национална награда „Бисерче вълшебно“. Част от предложените за четене книги са номинираните заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“ 2020 – детско-юношески художествени и нехудожествени заглавия, издадени на български език в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Книгите, участващи в наградата „Бисерче вълшебно“ 2020, се номинират от самите издатели/писатели и се разпределят в:

Целта на „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ е да насърчи четенето сред децата и да ги подпомогне да развият своята функционална грамотност. Поканени да вземат участие са всички желаещи до 16 г. включително.

От 01 юни до 31 август 2020 г. организаторите ще публикуват предложения за игри и четене, включени в пакет „Паспорт на пътешественика“. Родител/настойник/учител/библиотекар може да изтегли предложените файлове, да ги разпечата и да ги предостави на дете/деца за игра и изпълнение.

За да бъде отчетено участието на детето в кампанията и то да получи своя специален сертификат, необходимо е:

  • в края на кампанията родител да изпрати на имейл info@biserche.com снимки на трите специални месечни листа (юни, юли и август) – попълнени коректно според времето, в което детето е чело избраните от него книги.
  • Всички участници, чиито листове бъдат изпратени, ще получат своя електронен сертификат за участие в кампанията.
  • Имената на всички, взели участие в кампанията (доказуемо чрез изпращането по имейл на трите месечни листа), ще бъдат добавени в томбола за награди – комплекти с книги и други.

Защита на интелектуалния труд

Задачите, обект на седмичните листове, са авторски продукт и са разработени от екипа на фондация „Детски книги“. В тях има и препратки към книги за деца, в които специално е упоменат авторът.

Никоя част от предложените идеи не може да бъде възпроизвеждана публично с деца срещу заплащане!

При всяко безвъзмездно публично възпроизвеждане на някоя от задачите, организаторът на събитието е длъжен да съобщи, че идеите са разработени от фондация „Детски книги“ и са част от Награда „Бисерче вълшебно“.

След всяко безвъзмездно публично събитие, организаторът на такова е длъжен да уведоми чрез имейл info@biserche.com организаторите на „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ за проведеното събитие.

Илюстрациите и дизайнът на пакет „Паспорт на пътешественика“ са дело на Гергана Боева, www.drawingsfrommom.net. Никоя част от нейния труд по пакета със задачи не може да бъде възпроизвеждана без писменото съгласие на фондация „Детски книги“.


За всички възникнали въпроси относно провеждането на „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.