Ето имената на всички участници в „Читателска щафета 5: Патилански приключения“, чиито формуляри получихме. Непосредствено до името сме посочили къде са изпратени значките и сертификатите от кампанията – значките са за първите 500 учатници, а пакостнически грамоти получават всички!

∗ Ако не сте получили своята значка/грамота, първо проверете в пощенския клон на учебното заведение или библиотеката. Всички пратки са изпратени с препоръчана пратка чрез „Български пощи“.

** Там, където е посочено името на учител/библиотекар, пратката е адресирана до него. Ако не е посочено име, пратките са адресирани до класен ръководител на клас Х (напр. 4в, 2а и т.н.). А ако от дадено училище има само едно дете, в скоби пише, че пратката е за ученик Х).

Ако пратката все пак не пристигне и не се върне в нашата пощенска кутия, пишете ни на editors@detskiknigi.com.

Имена на читател Изпратена значка и/или сертификат до:
1 Кристиян Ивайлов Арбов детски празник
2 Калоян Калъчев учебно заведение
3 Ема Цветанова Цанева учебно заведение
4 Явор Викторов Минковски детски празник
5 Виктория Николаева Славова учебно заведение
6 Саша Борислав Ковачка учебно заведение
7 Косара Тихомирова Тенева учебно заведение
8 Никол Йорданова Данева регионална библиотека
9 Микаела Пламенова Борисова учебно заведение
10 Никола Петров Никленов учебно заведение
11 Йоана Радославова Пенчева учебно заведение
12 Максим Мирославов Радев учебно заведение
13 Борис Мирославов Димитров учебно заведение
14 Йоан Емилов Пасков НЧ „Васил Левски“
15 Димитър Маргаритов Димитров учебно заведение
16 Мария Луиза Георгиева учебно заведение
17 Дарина Красимирова Бъчварова учебно заведение
18 Николай Димитров Колев НЧ „Наука“
19 Борис Веселинов Коев учебно заведение
20 Преслав Димитров Димитров учебно заведение
21 Катерина Божидарова Куманова учебно заведение
22 Иван Момчилов Иванов учебно заведение
23 Страхил Иванов Иванов НЧ „Братство“
24 Димо Йовчев Йовчев регионална библиотека
25 Надежда Венциславова Дочева учебно заведение
26 Моника Веселинова Иванова учебно заведение
27 Аслъ Нури Асие учебно заведение
28 Галя Евгениева Кирова учебно заведение
29 Ивелина Мирославова Маринова учебно заведение
30 Петър Елицов Николов учебно заведение
31 Яна Атанасова Иванова учебно заведение
32 Веселин Славчев Йончев учебно заведение
33 Виктория Христова Маринчева НЧ „Васил Левски“
34 Дарена Велизарова Плугарова регионална библиотека
35 Емилиян Радостинов Дживанов НЧ „Васил Левски“
36 Борис Марианов Христов НЧ „Васил Левски“
37 Деница Цонева Петрова учебно заведение
38 Никола Светославов Николов учебно заведение
39 Никола Цветомиров Кръстев учебно заведение
40 Габриела Галинова Гочева регионална библиотека
41 Александър Александров регионална библиотека
42 Теодор Друмев Друмев регионална библиотека
43 Виктория Петрова Василева регионална библиотека
44 Филип Методиев Жейнов регионална библиотека
45 Василена Василева Бобева регионална библиотека
46 Далия Цветелинова Димова регионална библиотека
47 Станислав Стоянов Петров регионална библиотека
48 Йоана Велиславова Атанасова регионална библиотека
49 Денислава Добринова Георгиева регионална библиотека
50 Дарена Мирославова Бабуклиева регионална библиотека
51 Еля Ердинч Назми регионална библиотека
52 Преслава Николаева Петрова регионална библиотека
53 Анна-Мария Атанасова Атанасова учебно заведение
54 Илиян Илиев Стоилов учебно заведение
55 Мерил Бехчет Коджа учебно заведение
56 Джамал Кадиров Алиманов учебно заведение
57 Дилара Салиева Шабанова учебно заведение
58 Мерве Сали Саид учебно заведение
59 Мария Андреева Чурусинова учебно заведение
60 Василена Георгиева Обецанова учебно заведение
61 Невена Цанкова Цанкова учебно заведение
62 Рая Росенова Аврамова учебно заведение
63 Християн Анатолиев Гуцало учебно заведение
64 Мелис Гюнер Мустафа учебно заведение
65 Ивета Бобева Тодорова учебно заведение
66 Александър Станиславов Кушков учебно заведение
67 Георги Ивайлов Данков учебно заведение
68 Кристиян Георгиев Ганчев учебно заведение
69 Мирослав Калоянов Стойчев учебно заведение
70 Мариела Андреева Наскова учебно заведение
71 Натали Валериева Вескова учебно заведение
72 Изел Исметова Камберова учебно заведение
73 Ярон Ярел учебно заведение
74 Артур Мардирос Симеонов учебно заведение
75 Пламен Георгиев Алексиев учебно заведение
76 Акан Бахретинов Билялов учебно заведение
77 Емирджан Ердинч Курдов учебно заведение
78 Венемир-Александрос Венелинов Желев учебно заведение
79 Михаила Виргиниева Сашева учебно заведение
80 Павел Антонов Василев учебно заведение
81 Валери Валериев Хинков учебно заведение
82 Валенсия Красимирова Георгиева учебно заведение
83 Камелия Пламенова Стойкова учебно заведение
84 Диана Светославова Костадинова учебно заведение
85 Вероника Азизе Шукриева учебно заведение
86 Цветан Цветанов Братоев учебно заведение
87 Джанер Сезгинов Гропов учебно заведение
88 Симеон Петров Стоянов учебно заведение
89 Айсун Зияев учебно заведение
90 Емилиян Октай Демир учебно заведение
91 Веселин Веселинов Златински учебно заведение
92 Даяна Илиянова Борисова учебно заведение
93 Божидара Стефанова Симеонова регионална библиотека
94 Камелия Николаева Николова регионална библиотека
95 Даниел Борисов Желязков регионална библиотека
96 Елена Миленова Николова регионална библиотека
97 Ростислав Димов Василев регионална библиотека
98 Кристиян Красимиров Стоянов регионална библиотека
99 Дамян Живков Атанасов регионална библиотека
100 Мила Стоянова Петрова регионална библиотека
101 Кристиян Драгомиров Янков регионална библиотека
102 Божидара Евлогиева Стоилова регионална библиотека
103 Яни Христов Янев НЧ „Васил Левски“
103 Никол Николаева Шарлетова НЧ „Васил Левски“
104 Белослава Христова Братанова учебно заведение
105 Селин Джемил Мехмед учебно заведение
106 Филиз Белгин Байзид учебно заведение
107 Хава Сабри Халим учебно заведение
108 Сертач Айханов Хасанов учебно заведение
109 София Радославова Босилкова учебно заведение
110 Йоана-Виктория Ангелова Кавръкова НЧ „Васил Левски – 1904 г.“
111 Елена Кирилова Захова НЧ „Васил Левски – 1904 г.“
112 Христо Кирилов Захов НЧ „Васил Левски – 1904 г.“
113 Емре Исмаил Хасан учебно заведение
114 Юлиян Миленов Юлиянов учебно заведение
115 Искрен Илиянов Атанасов учебно заведение
116 Илиян Сашев Рашков учебно заведение
117 Миглена Алексиева Северинова учебно заведение
118 Илияс Аделинов Анатолиев учебно заведение
119 Кристия Красимирова Кирилова учебно заведение
120 Емил Валентинов Недков учебно заведение
121 Пламен Пламенов Христов учебно заведение
122 Габриела Димитрова Димитрова учебно заведение
123 Преслава Владимирова Василева учебно заведение
124 Камелия Петрова Георгиева учебно заведение
125 Искра Атанасова Илиева учебно заведение
126 Даяна Севдалинова Севданова учебно заведение
127 Галин Валентинов Недков учебно заведение
128 Валентина Величкова Лазарова учебно заведение
129 Борислав Станимиров Станев учебно заведение
130 Александър Ивайлов Иванов учебно заведение
131 Александър Галинов Димитров учебно заведение
132 Михаил Йорданов Делчев учебно заведение
133 Илия Найденов Стефанов регионална библиотека
134 Ефе Али Назмиев учебно заведение
135 Калина Боянова Солакова учебно заведение
136 Елица Благоева Руйчева учебно заведение
137 Александра Минкова учебно заведение
138 Андрей Диянов Рашев НЧ „Васил Левски“
139 Дениз Риза Пътърлъ учебно заведение
140 Марлен Димитрова Генова учебно заведение
141 Антонио Пламенов Бакалов учебно заведение
142 Габриела Пламенова Бакалова учебно заведение
143 Цветелина Данаилова Димовска учебно заведение
144 Александра Дилянова Бакърджиева учебно заведение
145 Силвия Георгиева Георгиева учебно заведение
146 Стела Мариянова Георгиева учебно заведение
147 Християна Светлинова Каменова учебно заведение
148 Даная Кръстева Кръстева учебно заведение
149 Владимир Владимиров Димитров учебно заведение
150 Мария Николова Тодорова учебно заведение
151 Ивалена Николаева Иванова учебно заведение
152 Христина Николаева Иванова учебно заведение
153 Жанет Валентинова Генова учебно заведение
154 Соня Валентинова Генова учебно заведение
155 Никол Драгомирова Лавчева учебно заведение
156 Денислав Михайлов Килимперов регионална библиотека
157 Ема Христова Димитрова учебно заведение
158 Дария Златкова Нотева регионална библиотека
159 Момчил Минчев Минчев НЧ „Васил Левски“
160 Мартин Иванов Дамянов регионална библиотека
161 Никола Евгениев Енчев учебно заведение
162 Красимир Красимиров Тодоров регионална библиотека
163 Добромира Николаева Кулева регионална библиотека
164 Николай Николаев Цонев регионална библиотека
165 Даниел Младенов Георгиев регионална библиотека
166 Никол Ангелова Ангелова учебно заведение
167 Надежда Стоянова Дечева учебно заведение
168 Елис Ердинч Алиева учебно заведение
169 Борис Стоев Ушев учебно заведение
170 Светлин Пламенов Цветков учебно заведение
171 Жулиета Андреева регионална библиотека
172 Александра Димитрова регионална библиотека
173 Ренета Андреева Стефанова учебно заведение
174 Кристиан Станимиров Костадинов учебно заведение
175 Мартин Трифонов Попов регионална библиотека
176 Стефан Стефанов Стоянов учебно заведение
177 Елвира Стайчева Атанасова регионална библиотека
178 Ивайло Росенов Георгиев регионална библиотека
179 Дарин Руменов Иванов регионална библиотека
180 Александра Александрова Димитрова регионална библиотека
181 Цветомира Ивова Балашева регионална библиотека
182 Никол Иванова Георгиева регионална библиотека
183 Вероника Матева Йорданова регионална библиотека
184 Велимир Адриан Джоджев регионална библиотека
185 Севджихан Бисерова Алекова регионална библиотека
186 Ростислава Александрова Стоянова регионална библиотека
187 Валя Иванова регионална библиотека
188 Дарина Нейкова Илилиева регионална библиотека
189 Рая Николаева Ангелова регионална библиотека
190 Цветелина Димитрова Калева регионална библиотека
191 Алпай Гюнел Бехчет регионална библиотека
192 Анна Николаева Радева регионална библиотека
193 Грета Илиянова Аджемова регионална библиотека
194 Стефко Руменов Събев регионална библиотека
195 Теодор Николов Пенков регионална библиотека
196 Мартин Сашев Иванов регионална библиотека
197 Кристиана Младенова Костадинова регионална библиотека
198 Стелиян Ивелинов Манев регионална библиотека
199 Паола Пламенова Николова регионална библиотека
200 Димитър Деянов Господинов регионална библиотека
201 Владимира Валентинова Йорданова регионална библиотека
202 Стелиян Светломиров Савов регионална библиотека
203 Кристиана Ивелинова Иванова регионална библиотека
204 Габриела Тихомирова Неделчева регионална библиотека
205 Ивайла Светлинова Йорданова регионална библиотека
206 Денислав Венелинов Динев регионална библиотека
207 Георги Пламенов Георгиев регионална библиотека
208 Симона Пламенова Петрова регионална библиотека
209 Дани Павлинов Илиев регионална библиотека
210 Никола Владимиров Петров регионална библиотека
211 Емре Емрах Хюсеин регионална библиотека
212 Джан Баръш Исмет регионална библиотека
213 Димитър Руменов Михайлов регионална библиотека
214 Анелия Сашева Аспарухова регионална библиотека
215 Изел Самет Юсеин регионална библиотека
216 Айджан Назиф Али регионална библиотека
217 Дамна Марианова Николаева регионална библиотека
218 Дидем Север Тунай регионална библиотека
219 Весела Георгиева Николова регионална библиотека
220 Мервин Исмаил Ъшък учебно заведение
221 Борис Руменов Тотев учебно заведение
222 Зейнеб Сали Шаиб учебно заведение
223 Абдулах Асан Шаиб учебно заведение
224 Айсун Джамалова Шаибова учебно заведение
225 Фуркан Урук учебно заведение
226 Билгин Люман Узун учебно заведение
227 Керим Нуран Курфал учебно заведение
228 Джансу Садула Саид учебно заведение
229 Иман Байрам Кара учебно заведение
230 Йоанна Димитрова Иванова учебно заведение
231 Николай Йорданов Йорданов учебно заведение
232 Петя Евгениева Димитрова градска библиотека
233 Мария Димитрова Димитрова учебно заведение
234 Надежда Василева Нинова учебно заведение
235 Мартин Пламенов Димитров учебно заведение
236 Светла Даниелова Шопова учебно заведение
237 Мария Христова Илич учебно заведение
238 Йоана Димитрова Николова градска библиотека
239 Виктория Бориславова Здравкова учебно заведение
240 Ъшъл Хакан Османджък учебно заведение
241 Магдалена Даниелова Денева регионална библиотека
242 Християна Венциславова Василева регионална библиотека
243 Симона Ненова Стефанова регионална библиотека
244 Станислав Владимиров Грънчаров учебно заведение
245 Мая Любомирова Стоянова учебно заведение
246 Йоана Димитрова Хамамджиева учебно заведение
247 Диляна Пламенова Дойкова учебно заведение
248 Беркан Еролов Наджиев учебно заведение
249 Мелиса Гюрджан Мехмед регионална библиотека
250 Дориян Дончев Марков НЧ „Васил Левски“
251 Цвети Ст. Попова регионална библиотека
252 Мариян Ивайлов Костов регионална библиотека
253 Виктория Галинова Георгиева регионална библиотека
254 Мануела Николаева Русева регионална библиотека
255 Дария Добринова Добрева регионална библиотека
256 Фуркан Хюсеин Хабил регионална библиотека
257 Ивайло Николаев Михайлов регионална библиотека
258 Десислава Димитрова Димитрова регионална библиотека
259 Зорница Севдалинова Иванова регионална библиотека
260 Симона Стоянова Стоянова учебно заведение
261 Виктория Мирославова Мирчева учебно заведение
262 Даниел Николаев Христов учебно заведение
263 Ния Бориславова Атанасова регионална библиотека
264 Никол Димитрова Славова учебно заведение
265 Александра Иванова Иванова учебно заведение
266 Александър Пламенов Петров учебно заведение
267 Анита Здравкова Тошева учебно заведение
268 Анна Николаева Йорданова учебно заведение
269 Гергана Цветанова Ценова учебно заведение
270 Даниел Цветанол Симеонов учебно заведение
271 Десислав Владимиров Велков учебно заведение
272 Димитър Пепов Ангелов учебно заведение
273 Ева Ивова Иванова учебно заведение
274 Ели Тодорова Харамалпиева учебно заведение
275 Емил Цветомиров Банков учебно заведение
276 Инес Теодорова Кръстева учебно заведение
277 Кристина Мирославова Христова учебно заведение
278 Лора Николаева Илиева учебно заведение
279 Мира Мартинова Гетовска учебно заведение
280 Михаела Владимирова Дуковска учебно заведение
281 Мишел Миленова Спасова учебно заведение
282 Петър Николаев Петров учебно заведение
283 Пламен Веселинов Георгиев учебно заведение
284 Ростислав Сергеев Димитров учебно заведение
285 Теодор Ивайлов Желязков учебно заведение
286 Христо Генадиев Николов учебно заведение
287 Цветилен Николаев Тодоров учебно заведение
288 Явор Росенов Танчев учебно заведение
289 Симона Паскалева регионална библиотека
290 Ресмие Бейтула Илияз учебно заведение
291 Дилек Мустафа Халил учебно заведение
292 Ибрахим Ердал Ибрахим учебно заведение
293 Сечкин Талят Чолак учебно заведение
294 Антоан Николаев Савов учебно заведение
295 Веселин Цветомилов Христов учебно заведение
296 Димитър Хетров Щърков учебно заведение
297 Аделина Бялкова Атанасова учебно заведение
298 Деян Светославов Александров учебно заведение
299 Йоана Боянова Мирчева учебно заведение
300 Марина Иванова Грозева учебно заведение
301 Васил Атанасов Ботев учебно заведение
302 Николай Николаев Филев учебно заведение
303 Елеонора Иванова Димитрова учебно заведение
304 Кристияна Колева Петкова регионална библиотека
305 Ева Константинова Касабова учебно заведение
306 Дамян Дамянов Каменов учебно заведение
307 Дария Стойчева Пенкова учебно заведение
308 Дияна Живкова Маргаритова регионална библиотека
309 Мария Илиянова Димитрова учебно заведение
310 Кристияна Мирославова Динева регионална библиотека
311 Гергана Желева Георгиева учебно заведение
312 Каролина Ненова Владимирова НЧ „Васил Левски“
313 Айкут Юксел регионална библиотека
314 Максим Ренетов Петров регионална библиотека
315 Айрис Октай Самиева регионална библиотека
316 Симона Димитрова Неделчева регионална библиотека
317 Петър Илиев Щерев учебно заведение
318 Елияна Илиянова Илиева учебно заведение
319 Мария Стилиянова Вакинова градска библиотека
320 Серкан Сейхан Зюлкюф регионална библиотека
321 Мартин Пламенов Йорданов регионална библиотека
322 Симеон Мирославов Кардашев регионална библиотека
323 Максимилиан Миленов Петров регионална библиотека
324 Пламен Пламенов Пенев регионална библиотека
325 Виктория Красенова Кръстева регионална библиотека
326 Стелиян Миленов Попов регионална библиотека
327 Берк Ведат Сафет регионална библиотека
328 Ива Найденова Христова регионална библиотека
329 Кристиян Бисеров Цанев регионална библиотека
330 Тихомир Тихомиров Георгиев регионална библиотека
331 Габриел Миленов Георгиев регионална библиотека
332 Ванеса Арсова Симова регионална библиотека
333 Гюлчин Албент Демирева регионална библиотека
334 Мартина Димитрова Георгиева регионална библиотека
335 Александра Данаилова Тенева учебно заведение
336 Георги Димов Тотев учебно заведение
337 Валентина Иванова Иванова учебно заведение
338 Стиляна Николаева Димитрова учебно заведение
339 Мартин Даниелов Доцов учебно заведение
340 Елеонора Симеонова Младенова регионална библиотека
341 Катрин Иванова Венциславова учебно заведение
342 Екатерина Радославова Велева учебно заведение
343 Георги Ивелинов Канонов регионална библиотека
344 Симона Симеонова Младенова регионална библиотека
345 Явор Веселинов Цолов учебно заведение
346 Михаил Михайлов Долапчиев учебно заведение
347 Николай Иванов Василевски учебно заведение
348 Ивана Иванова Вълчева Библиотека при НЧ
349 Никола Янков Попов НЧ Светлина
350 Гергана Наскова Динкова НЧ Светлина
351 Александър Светлозаров Борисов НЧ Светлина
352 Николай Григоров Илиев НЧ Светлина
353 Александър Григоров Илиев НЧ Светлина
354 Лъчезар Руменов Рашков НЧ Светлина
355 Патрик Петков Петров НЧ Светлина
356 Елена Василева Теохарова НЧ Светлина
357 Божидара Пламенова Опнакова НЧ Светлина
358 Мирослав Стоянов Гечев учебно заведение
359 Алпер Хюсеинов Невзатов учебно заведение
360 Деница Стефанова Пенчева регионална библиотека
361 Деница Нелова Неделчева регионална библиотека
362 Михаил Емилов Димитров учебно заведение
363 Мария Иванова Георгиева учебно заведение
364 Преслава Богданова Стефанова учебно заведение
365 Румен Владимиров Димитров учебно заведение
366 Стефан Иванов Станев учебно заведение
367 Сияна Миленова Блажева учебно заведение
368 Симеон Йорданов Петров учебно заведение
369 Христо Илиянов Спасов учебно заведение
370 Цветомир Пламенов Павлов учебно заведение
371 Йоана Ивайлова Константинова учебно заведение
372 Петьо Петев Златев учебно заведение
373 Александър Ангелов Иванов учебно заведение
374 Вяра Павлова Семова учебно заведение
375 Виктория Орлинова Димитрова учебно заведение
376 Габриела Николаева Русенова учебно заведение
377 Денислава Ивайлова Станиславова учебно заведение
378 Даная Деянова Богданова учебно заведение
379 Зорница Светославова Иванова учебно заведение
380 Иван Димитров Маринов учебно заведение
381 Камен Калоянов Атанасовски учебно заведение
382 Михаела Пламенова Минкова учебно заведение
383 Момчил Георгиев Петков учебно заведение
384 Никола Захариев Николов учебно заведение
385 Пламен Веселинов Петров учебно заведение
386 Полина Василева Костова учебно заведение
387 Александра Иванова Богданова библиотека при НЧ
388 Мила Тихомирова Ненчева регионална библиотека
389 Ивона Росенова Иванова регионална библиотека
390 Виктор Наталиев Христов регионална библиотека
391 Георги Даринов Люцканов регионална библиотека
392 Даная Георгиева Димитрова регионална библиотека
393 Дария Радославова Радева регионална библиотека
394 Иван Красимиров Чакъров регионална библиотека
395 Ивана Тодорова Тодорова регионална библиотека
396 Инеса Немрян Илхан регионална библиотека
397 Лъчезар Йорданов Петров регионална библиотека
398 Мартин Данчев Миланов регионална библиотека
399 Никола Огнянов Костов регионална библиотека
400 Пресиян Владимиров Великов регионална библиотека
401 Преслава Росенова Стефанова регионална библиотека
402 Рая Дънева Радославова регионална библиотека
403 Ренета Ивайлова Павлова регионална библиотека
404 Селятин Васвие Ахмед регионална библиотека
405 Стефан Георгиев Няголов регионална библиотека
406 Стеша Даниелова Стефанова регионална библиотека
407 Теодор Костадинов Янакиев регионална библиотека
408 Христея Теодорова Недялкова регионална библиотека
409 Християна Христова Скачкова регионална библиотека
410 Христо Иванов Петров регионална библиотека
412 Натали Николаева Николова учебно заведение
413 Александър Красимиров Тангарджиев НЧ „Васил Левски“
414 Симона Ивова Едрева учебно заведение
415 Мелани Кирилова Кирилова учебно заведение
416 Валентин Илиев Къдалов учебно заведение
417 Боян Милков Василев учебно заведение
418 Васил Димитров Славчев учебно заведение
419 Момчил Иванов Колев учебно заведение
420 Грета Лазарова Христова учебно заведение
421 Белослава Пламенова Петрова регионална библиотека
422 Калоян Стоянов детски празник
423 Петър Божков детски празник
424 Кристиян Деспотов детски празник
425 Вероника Козарова детски празник
426 Калоян Рали Манчев детски празник
427 Александър Веселинов Малиновски детски празник
428 Лора Блъскова детски празник
429 Виктория Евгениева Тарасова детски празник
430 Мина Мирославова Бейкова детски празник
431 Калина Хавезова детски празник
432 Милена Симеонова Славова детски празник
433 Антон Антонов Симеонов детски празник
434 Емона-Мария Владислав Соколова детски празник
435 Калоян Венциславов Ганев детски празник
436 Денис Дилян Шадиян детски празник
437 Йоана Богданова Балашева детски празник
438 Мира Викторова Апостолова детски празник
439 Александър Величков детски празник
440 Лора Свиленова Тафраджийска детски празник
441 Йоанна Огнянова Георгиева детски празник
442 Даниел Блъсков детски празник
443 Деница Колева детски празник
444 Дариа Николаева Радойкова детски празник
445 Радина Колева детски празник
446 Никол Филип Георгиева детски празник
447 Даниел Чосич учебно заведение
448 Николай Владимиров Тушев учебно заведение
449 Радостин Руменов Костов учебно заведение
450 Теодор Иванов Петков учебно заведение
451 Николай Венциславов Георгиев учебно заведение
452 Емилия Емилова Ангелова учебно заведение
453 Даяна Руменова Костова учебно заведение
454 Никол Кинчева учебно заведение
455 Денис Пенчев Николов учебно заведение
456 Тереза Николаева Николова учебно заведение
457 Павел Анатолиев Станев учебно заведение
458 Божидар Красимиров Тенев учебно заведение
459 Ива Георгиева Колеолова учебно заведение
460 Станислав Петков Петков учебно заведение
461 Анита Георгиева Христова учебно заведение
462 Никол Николаева Николаева учебно заведение
463 Виктор Димитров учебно заведение
464 Василена Кунчева Кунчева учебно заведение
465 Даниел Панайотов учебно заведение
466 Даная Данаилова Ошахова учебно заведение
467 Стефани Делиева учебно заведение
468 Лия Димитрова Цанкова учебно заведение
469 Янина Ангелова Найденова учебно заведение
470 Вилиан Антонов Маринчев учебно заведение
471 Ивайло Михайлов Чернаев учебно заведение
472 Варвара Артьомовна Чурова учебно заведение
473 Християна Станимирова Григорова учебно заведение
474 Александър Георгиев Апостолов учебно заведение
475 Мерве Басриева Яшарова НЧ „Васил Левски“
476 Ралица Кирилова Трайкова учебно заведение
477 Нина Красимирова Петрова регионална библиотека
478 Мерин Мертоп Сали регионална библиотека
479 Дарин Владимиров Илиев учебно заведение
480 Петър Свиленов Трифонов учебно заведение
481 Калоян Николаев Пенчев учебно заведение
482 Кристияна Данаилова Стоянова учебно заведение
483 Теодора Ивелинова Симеонова учебно заведение
484 Виктория Христова Георгиева учебно заведение
485 Валентин Димитров Петрунов учебно заведение
486 Славина Марианова Костадинова учебно заведение
487 Марио Николаев Лозанов учебно заведение
488 Дара Златева учебно заведение
489 Димитър Хаджидимитров учебно заведение
490 Теодора Георгиева Бабева учебно заведение
491 Миа Атанасова учебно заведение
492 Магдалена Йончева учебно заведение
493 Ния Тошкова учебно заведение
494 Натали Ангелова учебно заведение
495 Ерик Боянов учебно заведение
496 Виктория Манева учебно заведение
497 Александър Генов учебно заведение
498 Никол Диянова Петрова НЧ „Васил Левски“
499 Теодор Бисеров Петров учебно заведение
500 Светлиана Георгиева Николова учебно заведение
501 Сияна Иванова Христова учебно заведение
502 Лидия Стефанова Кожухарова учебно заведение
503 Даниел Дианов Попов регионална библиотека
504 Вера Мартинова Дуковска учебно заведение
505 Траян Тихомиров Тодоров регионална библиотека
506 Веселин Димитров Димитров регионална библиотека
507 Траян Валентинов Иванов регионална библиотека
508 Едже Мехмедова Кадирова учебно заведение
509 Виктор Станимиров Атанасов учебно заведение
510 Волен Емилов Екзаров регионална библиотека
511 Илиян Антонов Христов учебно заведение
512 Ния Методи Ботровлиева учебно заведение
513 Денислав Пламенов Цветанов учебно заведение
514 Парисиана Стефанова Николова учебно заведение
515 Мария-Антоанета Евгениева Петкова учебно заведение
516 Персиян Иванов Тончев учебно заведение
517 Цвятко Димитров Караджов учебно заведение
518 Йоан Цветомиров Кръстев регионална библиотека
519 Рая Величкова Кюшелиева регионална библиотека
520 Никол Веселинова Братоева регионална библиотека
521 Росица Калоянова Николова регионална библиотека
522 Божидара Маринова Карачорова регионална библиотека
523 Антон Тодоров Марков учебно заведение
524 Моника Кристинова Кюркчийска учебно заведение
525 Ивона Главчева учебно заведение
526 Иван Александров Данчов учебно заведение
527 Никол Георгиева Аркадиева учебно заведение
528 Стефания Стефанова Николова учебно заведение
529 Иван Антонов Димитров учебно заведение
530 Андрей Стамболийски учебно заведение
531 Рая Светланова Узунова учебно заведение
532 Дейвид Снежанов Димитров учебно заведение
533 Василева Красимирова Димитрова учебно заведение
534 Мария Сотирова Германова учебно заведение
535 Петя Стоицова Бачева учебно заведение
536 Мартин Георгиев Стоянов учебно заведение
537 Благовеста Кирилова Иванова учебно заведение
538 Борислав Николаев Тилев учебно заведение
539 Алекс Мариов Давков учебно заведение
540 Дарина Николаева Андреева учебно заведение
541 Джунейт Джихангир регионална библиотека
542 Георги Миленов Георгиев регионална библиотека
543 Виктория Теодорова Георгиева регионална библиотека
544 Бирсу Орхан Сахредин регионална библиотека
545 Станислав Димитров Иванов регионална библиотека
546 Бети Илиянова Борисова регионална библиотека
547 Виктор Илиянов Борисов регионална библиотека
548 Никола Ивелинов Неделчев регионална библиотека
549 Самуил Йорданов Ангелов регионална библиотека
550 Теодор Станиславов Дайнов регионална библиотека
551 Моника Стоянова Стоянова регионална библиотека
552 Красен Чавдаров Иванов регионална библиотека
553 Димитър Титомиров Тодоров регионална библиотека
554 Ивайла Антониова Желязкова регионална библиотека
555 Мартин Росенов Борисов учебно заведение
556 Дамян Валентинов Димов регионална библиотека
557 Галин Красимиров Русев учебно заведение
558 Симона Красимирова Стойчева учебно заведение
559 Десислава Димитрова Радева учебно заведение
560 Преслава Тончева Тонева учебно заведение
561 Гергана Пламенова Георгиева учебно заведение
562 Джулия Иванова Тилкова учебно заведение
563 Евелина Емилова Попова учебно заведение
564 Александра Стоилова Райкова учебно заведение
565 Боряна Георгиева Делигеоргиева учебно заведение
566 Жана-Мари Димитрова Бърнелова учебно заведение
567 Искра Илиянова Бонева учебно заведение
568 Иван Радославов Иванов учебно заведение
569 Емма Саркис Закарян учебно заведение
570 Карина Радославова Николова учебно заведение
571 Магдалена Геориева Савовска учебно заведение
572 Ивайло Ивайлов Витанов учебно заведение
573 Каталина Бориславова Балтакова учебно заведение
574 Цветелина Стефанова Василева учебно заведение
575 Берин Владимирова Мартинова учебно заведение
576 Цветелин Митков Орлев учебно заведение
577 Василена Василева Василева учебно заведение
578 Мариана Младенова Боризанова учебно заведение
579 Тея Иванова Димитрова учебно заведение
580 Едиз Турал Метков учебно заведение
581 Розалина Зорницова Златева домашен адрес
582 Константин Зорницов Златев домашен адрес
583 Дориан Светлозаров Стефанов регионална библиотека
584 Йоана Радославова Величкова учебно заведение
585 Савина Захариева Панайотова учебно заведение
586 Детелина Станиславова Семова регионална библиотека
587 Силвия Ангелова Тодорова библиотека при НЧ
588 Бисера Атанасова Синджирлиева библиотека при НЧ
589 Петко Иванов Йорданов библиотека при НЧ
590 Йордана Стоянова Йорданова учебно заведение
591 Мария Николаева Ненова учебно заведение
592 Емел Вейзирова Чобанова учебно заведение
593 Юсуф Нуран Курфалов учебно заведение
594 Марина Даниелова Маринова учебно заведение
595 Дария Боянова Дрингова учебно заведение
596 Рая Калоянова Танева регионална библиотека
597 Кристина Николаева Маркова учебно заведение
598 Георги Деянов Григоров учебно заведение
599 Борислава Стефанова Владева учебно заведение
600 Александра Златкова Филипова учебно заведение
601 Весела Андреянова Атанасова учебно заведение
602 Николай Николаев Първов учебно заведение
603 Кристиана Мирославова Маринова учебно заведение
604 Габриела Венелинова Генова учебно заведение
605 Виктор Даниелов Николов учебно заведение
606 Даная Мартинова Найденова учебно заведение
607 Йосиф Стефанов Домовчийски учебно заведение
608 Лора Венциславова Сувариева учебно заведение
609 Веселин Николаев Младенов учебно заведение
610 Николета Стефанова Лазарова учебно заведение
611 Петрана Николова Стоилова учебно заведение
612 Стефани Радостинова Хаджиева учебно заведение
613 Александър Красимиров Василев учебно заведение
614 Теодора Даниелова Тодорова учебно заведение
615 Никола Пламенов Хаджийски учебно заведение
616 Василена Петрова Петрова учебно заведение
617 Илияна Петрова Петрова учебно заведение
618 Матей Любомиров Даскалов учебно заведение
619 Сениха Халид Хюсеин учебно заведение
620 Славея Свиленова Стефанова учебно заведение
621 Вероника Денчева Русева учебно заведение
622 Ахмед Динчаров Ахмедов учебно заведение
623 Мейра Гюнер Хашим учебно заведение
624 Рая Даринова Димитрова учебно заведение
625 Никола Иванков Иванов учебно заведение
626 Ивайла Иванкова Иванова учебно заведение
627 Никол Пламенова Петкова учебно заведение
628 Стефани Христова Христова учебно заведение
629 Траяна Пламенова Тодорова учебно заведение
630 Виктория Стефанова Димитрова учебно заведение
631 Йоан Радославов Митев учебно заведение
632 Нелина Крумова Вълкова учебно заведение
633 Габриела Василева Минкова учебно заведение
634 Йондер Хюсеинов Руждиев учебно заведение
635 Боян Димитров Стойчев учебно заведение
636 Берк Орхан Хабил учебно заведение
637 Бердай Бейхан Топаров учебно заведение
638 Симге Метинова Юмерова учебно заведение
639 Кристиян Найденов Начев учебно заведение
640 Емили Емилова Кирилова учебно заведение
641 Мерт Юмеров Рафаилов учебно заведение
642 Еля Танер Шериф учебно заведение
643 Димитър Герганов Димитров учебно заведение
644 Георги Тодоров Тодоров учебно заведение
645 Александър Мирославов Руменов учебно заведение
646 Илайда Илкнур Кадиш учебно заведение
647 Естел Димитрова Танева учебно заведение
648 Теодор Маринов Тенчев учебно заведение
649 Кристина Василева Василева учебно заведение
650 Стефан Момчилов Кисьов учебно заведение
651 Денис Цонков учебно заведение
652 Валентин Йорданов Тодоров учебно заведение
653 Вилиана Живкова Кирова учебно заведение
654 Владимир Александър Димитров учебно заведение
655 Анелия Стоянова Радева учебно заведение
656 Стефан Славчев Пейков учебно заведение
657 Мартин Недков Недев регионална библиотека
658 Йозгюр Рашид Раиф учебно заведение
659 Никола Цанков Неделчев регионална библиотека
660 Симона Валентинова Димова регионална библиотека
661 Кристианна Ивайлова Иванова регионална библиотека
662 Галин Николаев Петров регионална библиотека
663 Габриела Станиславова Станчева регионална библиотека
664 Александра Николаева Николова регионална библиотека
665 Калина Димитрова регионална библиотека
666 Миа Николай Коева регионална библиотека
667 Белослава Георгиева Белинска регионална библиотека
668 Изабел Светославова Йорданова регионална библиотека
669 Никита Корнелов Михайлов регионална библиотека
670 Теодор Диниславов Андонов регионална библиотека
671 Мария Елизабет Димитрова регионална библиотека
672 Борислав Веселинов Димитров регионална библиотека
673 Гого Калинов регионална библиотека
674 Ивелин Иванов регионална библиотека
675 Мартин Ангелов регионална библиотека
676 Владислав Светославов Златев регионална библиотека
677 Нермин Салиева регионална библиотека
678 Андрей Георгиев Дочев регионална библиотека
679 Мелиса Асенова регионална библиотека
680 Мартин Савов регионална библиотека
681 Алберто Иванов Арсов регионална библиотека
682 Беркан Самир Девджет регионална библиотека
683 Калоян Рахнев регионална библиотека
684 Александър Стоянов Караколев учебно заведение
685 Христо Росенов Райков учебно заведение
686 Моника Николова Микова учебно заведение
687 Габриела Пламенова Пенева учебно заведение
688 Есма Гюрсел Сабри Библиотека при НЧ
689 Джени Емилова Адамова Библиотека при НЧ
690 Едже Мустафа Исмаил Библиотека при НЧ
691 Александър Николаев Николов регионална библиотека
692 Росица Атанасова Кавалова регионална библиотека
693 Фунда Ридван Джумала Библиотека при НЧ
694 Есра Гюрселова Сабриева Библиотека при НЧ
695 Йордан Славов Василев учебно заведение
696 Михаил Колев Колев регионална библиотека
697 Иван Андреев Бернардов учебно заведение
698 Божидара Емилова Чернева учебно заведение
699 Теодора Венелинова Стоянова учебно заведение
700 Соня Славова Бахчеджиева учебно заведение
701 Преслав Николаев Петков учебно заведение
702 Цветелина Вениславова Георгиева учебно заведение
703 Мишел Памукова учебно заведение
704 Лора Памукова учебно заведение
705 Момчил Колев учебно заведение
706 Кристина Георгиева Атанасова учебно заведение
707 Натали Бориславова Иванова учебно заведение
708 Наз Меджунова Белберова учебно заведение
709 Дамла Хасан учебно заведение
710 Беркман Сунай Вели учебно заведение
711 Хайрие Ергун Яфез учебно заведение
712 Михаела Тихомирова Цонева учебно заведение
713 Калоян Красимиров Николов учебно заведение
714 Илкай Севгин Назиф учебно заведение
715 Росица Енчева Василева учебно заведение
716 Михаела Христофорова Христова учебно заведение
717 Мирослава Тихомирова Тодорова учебно заведение
718 Берк Османов Османов учебно заведение
719 Филип Красимиров Тоджаров учебно заведение
720 Ани Калинова Андонова учебно заведение
721 Мартин Георгиев Георгиев учебно заведение
722 Петя Марио Петкова регионална библиотека
723 Вилияна Димитрова Ценова учебно заведение
724 Никола Детелинов Абаджиев регионална библиотека
725 Даниел Каменов Русев регионална библиотека
726 Никола Ангелов Мраценков учебно заведение
727 Виктория Митева учебно заведение
728 Антония Гинчева Добрева учебно заведение
729 Димитър Гочев Гочев учебно заведение
730 Хасан Рейханов Хюсеинов учебно заведение
731 Невяна Радославова Ташева учебно заведение
732 Вероника Радославова Ташева учебно заведение
733 Даная Йоаннова Йонкова учебно заведение
734 Константин Иванов Стефанов учебно заведение
735 Мейлин Мехмед Мюкерем учебно заведение
736 Джанер Мюжген Хасан учебно заведение
737 Самир Наим Рамадан учебно заведение
738 Арзу Нихат Сали учебно заведение
739 Синем Синанова Велиева учебно заведение
740 Нади Неби Ердинчев учебно заведение
741 Ахмед Сабинов Манасиев учебно заведение
742 Неджиб Ахмед Неджиб учебно заведение
743 Радо Димитров Станчев учебно заведение
744 Божидар Димитров Башаков учебно заведение
745 Стефани Стефанова Стефанова учебно заведение
746 Гюлячан Дженгис Айдън учебно заведение
747 Метекаан Кадир Мехмед учебно заведение
748 Джанер Ангелов Антонов учебно заведение
749 Неркин Севгин Хюсеин учебно заведение
750 Бирсу Айсун Селяйдин учебно заведение
751 Даниел Георгиев Георгиев учебно заведение
752 Йоана Росенова Йорданова учебно заведение
753 Александра Георгиева Георгиева учебно заведение
754 Здравко Димитров Обидимски учебно заведение
755 Кристиян Теодоров Петров учебно заведение
756 Борислав Руменов Радев учебно заведение
757 Йоана Стефанова Каспарова учебно заведение
758 Симона Светославова Великова учебно заведение
759 Боряна Калинова Кръстева учебно заведение
760 Дариел Пламенов Шилаков учебно заведение
761 Христиана Антонова Жекова учебно заведение
762 Константин Николаев Димов учебно заведение
763 Радостина Георгиева Русева учебно заведение
764 Аслъ Алишева Ахмедова учебно заведение
765 Джерен Рейхан Ахмед учебно заведение
766 Тома Юрий Минчев учебно заведение
767 Ахмед Сали Ахмед учебно заведение
768 Даяна Ивайлова Димитрова учебно заведение
769 Раян Красенов Огнянов учебно заведение
770 Вероника Светославова Лазарова учебно заведение
771 Ирен Юкселова Неджатиева учебно заведение
772 Анелия Ангелова Колева учебно заведение
773 Петър Петров Димитров регионална библиотека
774 Елизабет Стайкова Стоянова регионална библиотека
775 Ирина Здравкова Николова детски празник
776 Любомир Мартинов Тодоров учебно заведение
777 Гьокан Нурхан Ремзи учебно заведение
778 Ренан Реха Амет учебно заведение
779 Златина Сюзан Лон Петти учебно заведение
780 Галин Димитров Пъков учебно заведение
781 Поли Деянова Пенчева учебно заведение
782 Радослав Яворов Нейков учебно заведение
783 Самуил Георгиев Добрев учебно заведение
784 Петя Илиева Гюдженова учебно заведение
785 Дария Стефанова Стефанова учебно заведение
786 Димитър Веселинов Димитров учебно заведение
787 Александра Теменугова Чанева учебно заведение
788 Николета Мирославова Неделчева учебно заведение
789 Галина Димитрова Тодорова учебно заведение
790 Димитър Янчев Янакиев НЧ Светлина
791 Петьо Славов Тодоров НЧ Светлина
792 Радослав Пламенов Стоянов НЧ Светлина
793 Андреа Горанова Анастасова НЧ Светлина
794 Димитър Миленов Колев НЧ Светлина
795 Габриела Хубенова Карамфилова НЧ Светлина
796 Екатерина Хубенова Карамфилова НЧ Светлина
797 Ана-Мария Петрова учебно заведение
798 Владимир Антонов Ковачев учебно заведение
799 Никола Христов Пехливанов регионална библиотека
800 Александър Красимиров Жеков учебно заведение
801 Виктория Атанасова Велчева учебно заведение
802 Деница Петрова Попова учебно заведение
803 Симона Желева Танева учебно заведение
804 Гергана Пламенова Петрова учебно заведение
805 Кристиана Аветисян учебно заведение
806 Елинор Георгиева Маркова учебно заведение
807 Християн Павлов Димитров учебно заведение
808 Деница Евгениева Консулова учебно заведение
809 Сеслав Тодоров Стаматов регионална библиотека
810 Галена Драгомирова Христова регионална библиотека
811 Умут Джанер Ферад регионална библиотека
812 Елвин Денис Ревкъ регионална библиотека
813 Семих Денис Зекерие регионална библиотека
814 Гьокай Гьоксел Нури регионална библиотека
815 Берна Сезгин Мехмед регионална библиотека
816 Селен Еркан Ерджан регионална библиотека
817 Дилара Бехат Нихат регионална библиотека
818 Моника Мирославова Тодорова регионална библиотека
819 Александър Илиев Атанасов регионална библиотека
820 Андреян Живков Андреев регионална библиотека
821 Анелия Аайхан Юсеин регионална библиотека
822 Вяра Димова Мирчева регионална библиотека
823 Георги Янков Мичев регионална библиотека
824 Десислава Николаева Пенева регионална библиотека
825 Десислава Стоянова Хаджицанева регионална библиотека
826 Доротея Петрова Христова регионална библиотека
827 Едис Денис Мустафов регионална библиотека
828 Елиз Юксел Зенгин регионална библиотека
829 Тони Евгениева Тодорова регионална библиотека
830 Филип Тодоров Младенов регионална библиотека
831 Кристиян Иванов Пасков регионална библиотека
832 Енис Денис Байрям регионална библиотека
833 Манолия Нурай Ремзи регионална библиотека
834 Мартин Ивайлов Цонев регионална библиотека
835 Есра Еркан Рашид регионална библиотека
836 Кристина Юлиянова Костадинова регионална библиотека
837 Мартин Станиславов Станев регионална библиотека
838 Стефания Стефанова Добрева регионална библиотека
839 Мерал Турал Садък регионална библиотека
840 Надежда Дамянова Иванова учебно заведение
841 Михаела Йорданова Милкова регионална библиотека
842 Мартин Ненов Сокеров регионална библиотека
843 Павел Христов Колев регионална библиотека
844 Ванина Иванова Енчева учебно заведение
845 Антон Анатолиев регионална библиотека
846 Людмила Маринова Руменова регионална библиотека
847 Симона Ивелинова Илиева регионална библиотека
848 Славена Славчева Славова регионална библиотека
849 Александра Мартинова Иванова регионална библиотека
850 Ирем Седат Хасан регионална библиотека
851 Любомира Георгиева Димитрова регионална библиотека
852 Аляра Мюмюн Шериф регионална библиотека
853 Божидар Преславов Пейчев регионална библиотека
854 Христо Апостолов Сотиров учебно заведение
855 Стефания Николаева Господинова учебно заведение
856 Моника Красимирова Гайтанска учебно заведение
857 Джан Хасан Рамадан Библиотека при НЧ
858 Мелтем Хасан Рамадан Библиотека при НЧ
859 Христо Костадинов Стефанов учебно заведение
860 Десислав Мариянов Церовски учебно заведение
861 Денислав Радославов Борисов учебно заведение
862 Стефани Стоянова Грънчарова учебно заведение
863 Тереза Павлова Чабракова учебно заведение
864 Ирма Любенова Любенова учебно заведение
865 Стефани Петрова Цветкова учебно заведение
866 Божидар Любенов Авджиев учебно заведение
867 Александър Христов Паскалев учебно заведение
868 Калоян Драгомиров Чанков учебно заведение
869 Сузана Христова Иванова учебно заведение
870 Юлиян Пламенов Господинов учебно заведение
871 Максим Александров Белчев учебно заведение
872 Нора Десиславова Георгиева учебно заведение
873 Игнат Игнатов Великов учебно заведение
874 Деляна Нели Захариева учебно заведение
875 Анелия Петрова Гърбузова учебно заведение
876 Боян Галинов Ников учебно заведение
877 Джоанна Иванова Андреева учебно заведение
878 Димана Венелинова Мутафчиева учебно заведение
879 Боян Георгиев Русев учебно заведение
880 Андрей Йорданов Григоров учебно заведение
881 Георги Илиев Добрев учебно заведение
882 Георги Станиславов Христов учебно заведение
883 Антонелла Росенова Жекова учебно заведение
884 Сиана Георгиева Русева учебно заведение
885 Мия Ангелова Аврамова учебно заведение
886 Теодора Веселинова Божкова учебно заведение
887 Мишел Айодежи Бамгбозе учебно заведение
888 Денис Ахмедов Кулов учебно заведение
889 Максим Константин Миленов Анестев учебно заведение
890 Мариела Димова Илиева учебно заведение
891 Даниел Стефанов Демирев учебно заведение
892 Леда Димитрова Илиева учебно заведение
893 Александрина Росен Кузева учебно заведение
894 Антоанета Калоянова Тонева учебно заведение
895 Борис Даниелов Бонев учебно заведение
896 Васил Иванов Димитров учебно заведение
897 Георги Петков Стойчев учебно заведение
898 Делян Янчев Даскалов учебно заведение
899 Дилян Дилянов Господинов учебно заведение
900 Димитър Гинчев Петров учебно заведение
901 Иво Ивайлов Хилендаров учебно заведение
902 Ивон Иванова Иванова учебно заведение
903 Ралица Диянова Делчева учебно заведение
904 Йоанна Петева Петкова учебно заведение
905 Катрин Георгиева Колева учебно заведение
906 Костадин Генчев Манолов учебно заведение
907 Михаела Пенчова Георгиева учебно заведение
908 Павлина Николаева Динева учебно заведение
909 Радослав Евтимов учебно заведение
910 Светозар Красимиров Славов учебно заведение
911 Сойкан Метин учебно заведение
912 София Христова Камбурова учебно заведение
913 Теодор Галинов Стоев учебно заведение
914 Янислав Христов Христов учебно заведение
915 Виктория Петкова Петкова регионална библиотека
916 Полина Христова Бодурова учебно заведение
917 Деян Теодор Георгиев учебно заведение
918 Надежда Петкова Петкова регионална библиотека
919 Ивайло Николаев Ганчев учебно заведение
920 Звездица Петрова Папазова регионална библиотека
921 Мария Делиянова Иванова учебно заведение
922 Карина Стефанова Маринова учебно заведение
923 Станимир Танев Иванов учебно заведение
924 Петър Танев Иванов учебно заведение
925 Жени Минчева Димитрова учебно заведение
926 Галена Петкова Гюзова учебно заведение
927 Стоян Живков Костадинов учебно заведение
928 Анелия Николаева Жекова учебно заведение
929 Никола Дачков Георгиев учебно заведение
930 Цветина Неделчева Ангелова учебно заведение
931 Благой Христов Дилеков учебно заведение
932 Георгия Георгиева Петрова учебно заведение
933 Жанета Веселинова Минчева учебно заведение
934 Мирела Веселинова Ковачева учебно заведение
935 Ивелина Величкова Данчева учебно заведение
936 Тони Петев Боев учебно заведение
937 Мария Георгиева Бозова учебно заведение
938 Петър Антонов Стойнов учебно заведение
939 Мирел Левент Рашид учебно заведение
940 Арман Алпер Ахмед регионална библиотека
941 Венелина Христова Христова регионална библиотека
942 Йордан Владимиров Лозанов учебно заведение
943 Неда Петрова Миленкова учебно заведение
944 Любомира Владимирова Михайлова учебно заведение
945 Захари Петров Тодоров учебно заведение
946 Максим Горанов Ангелов учебно заведение
947 Виктория Николаева Колева учебно заведение
948 Ивайло Антониев Балев учебно заведение
949 Габриела Теодорова Маринова регионална библиотека
950 Мариян Димитров Шангов учебно заведение
951 Бояна Росенова Григорова учебно заведение
952 Мила Елина Иванова Василева учебно заведение
953 Виктор Владимиров Виденов учебно заведение
954 Стилян Русев Димитров НЧ „Васил Левски“
955 Тихомир Галинов Георгиев регионална библиотека
956 Шенер Серхан Шабан регионална библиотека
957 Йозгюр Левент Неждет регионална библиотека
958 Пресиана Иванова Панова регионална библиотека
959 Мерт Мехмед Мехмед регионална библиотека
960 Мюзеян Нурай Даил регионална библиотека
961 Ажда Велиева Илмазова регионална библиотека
962 Никол Галинова Ганева регионална библиотека
963 Кристиан Искренов Иванов регионална библиотека
964 Нехир Ерхан Мюстеджеб регионална библиотека
965 Деян Янков Янков учебно заведение
966 Йордан Йорданов Панчев учебно заведение
967 Александър Стефанов Стоянов учебно заведение
968 Теодор Калинов Карамфилов регионална библиотека
969 Добромир Живков Желязков регионална библиотека
970 Иванина Живкова Желязкова регионална библиотека
971 Божидара Драгомирова Цветанова регионална библиотека
972 Доан Сабинов Илиев Библиотека при НЧ
973 Селин Салим Селим Библиотека при НЧ
974 Гамзе Нурджан Наджи Библиотека при НЧ
975 Мартин Пламенов Терзиев учебно заведение
976 Кристиян Върбанов Върбанов учебно заведение
977 Михаела Костадинова Козарева учебно заведение
978 Веско Бориславов Петров учебно заведение
979 Виктор Петров Йорданов учебно заведение
980 Венцислава Димитрова Илиева учебно заведение
981 Дария Венциславова Драгомирова регионална библиотека
982 Екатерина Емилова Пенева учебно заведение
983 Марио Калоянов Николаев регионална библиотека
984 Доника Христова Георгиева регионална библиотека
985 Георги Генов Атанасов регионална библиотека
986 Ерен Ерджан Себахтин регионална библиотека
987 Десислав Владимиров Лефтеров регионална библиотека
988 Йоана Невелинова Филипова регионална библиотека
989 Боян Дамянов Димов регионална библиотека
990 Георги Светлинов Вълков регионална библиотека
991 Ивайло Тенчев Тенев учебно заведение
992 Константина Младенова Медарова учебно заведение
993 Димитър Димитров Илиев учебно заведение
994 Кристина Трухийо Колева учебно заведение
995 Богдан Владимиров Иванов учебно заведение
996 Габриела Тихомирова Христова учебно заведение
997 Стойчо Иванов Кондев учебно заведение
998 Мартин Миленов Петров учебно заведение
999 Виктория Хари Харалампиева учебно заведение
1000 Антония Николаева Цветкова градска библиотека
1001 Сиана Иванова Ахчийска учебно заведение
1002 Любов Василева Кирова учебно заведение
1003 Даная Василева Стамболийска учебно заведение
1004 Божидара Веселинова Загорска учебно заведение
1005 Андреа Янева Стоянова НЧ „Васил Левски“
1006 Симона Пламенова Николова учебно заведение
1007 Гергана Александрова Миронова учебно заведение
1008 Невджан Бирджан Исмаил Библиотека при НЧ
1009 Ерен Ердинч Амди Библиотека при НЧ
1010 Паола Станиславова Стойкова регионална библиотека
1011 Михаела Михайлова Предоева регионална библиотека
1012 Омана Стоименова Стоичкова регионална библиотека
1013 Йоанна Пламенова Николова регионална библиотека
1014 Христо Апостолов Добрев регионална библиотека
1015 Ивон Великова регионална библиотека
1016 Виктория Димитрова регионална библиотека
1017 Нежанка Красимирова Йорданова регионална библиотека
1018 Йордан Красимиров Йорданов регионална библиотека
1019 Веселин Виолетов Момчилов регионална библиотека
1020 Николета Илиянова Георгиева регионална библиотека
1021 Мартин Николаев Тагаров регионална библиотека
1022 Евгени Андреев Андреев регионална библиотека
1023 Вирджиния Илиянова Цветанова регионална библиотека
1024 Сандриано-Кристофар Радончик регионална библиотека
1025 Даная Евгениева Костадинова учебно заведение
1026 Светлана Димова Апостолова учебно заведение
1027 Анелия Стефанова Димитрова учебно заведение
1028 Християн Стоянов Христозов учебно заведение
1029 Петя Петрова Ташева учебно заведение
1030 Илия Демирев Красимиров учебно заведение
1031 Калина Панчева Койчева учебно заведение
1032 Петя Андонова Добринкова учебно заведение
1033 Ели Николаева Милева учебно заведение
1034 Евгени Евгениев Кралев учебно заведение
1035 Иво Христов Демирев учебно заведение
1036 Памела Маринова Маринова учебно заведение
1037 Леонардо Георгиев Иванов учебно заведение
1038 Виктор Живков Тенев учебно заведение
1039 Алкан Шенол Кадир учебно заведение
1040 Богомила Петрова Атанасова учебно заведение
1041 Николай Николаев Гочев учебно заведение
1042 Теодора Димитрова Въчева учебно заведение
1043 Ивелина Миленова Милкова учебно заведение
1044 Борис Людмилов Стаменов учебно заведение
1045 Велимир Емилов Ганчев учебно заведение
1046 Анна Андреева Стойнова учебно заведение
1047 Радослав Тодоров Кръстев учебно заведение
1048 Деница Венциславова Караиванова учебно заведение
1049 Мартин Венциславов Караиванов учебно заведение
1050 Аделина Георгиева Лакова учебно заведение
1051 Александра Георгиева Маркова учебно заведение
1052 Александра Маринова Тодорова учебно заведение
1053 Анна-Мария Добрева учебно заведение
1054 Борис Бисеров Цонев учебно заведение
1055 Борислава Тодорова Николова учебно заведение
1056 Виктория Бориславова Георгиева учебно заведение
1057 Ева Ясенова Димитрова учебно заведение
1058 Иван Здравков Тилев учебно заведение
1059 Катрин Юлианова Петрова учебно заведение
1060 Любен Любенов Гергинов учебно заведение
1061 Мариан Добромиров Маринов учебно заведение
1062 Моника Валентинова Василева учебно заведение
1063 Пламена Николаева Кючукова учебно заведение
1064 Пламена Пламенова Пейчева учебно заведение
1065 Симеон Николов Гоговски учебно заведение
1066 Стефан Ивайлов Иванов учебно заведение
1067 София Евгениева Ангелова учебно заведение
1068 Теодора Радославова Ангелкова учебно заведение
1069 Филип Иванов Тасев учебно заведение
1070 Цветомир Диянов Асенов учебно заведение
1071 Петър Томиславов Филипов учебно заведение
1072 Стефан Бориславов Менгов учебно заведение
1073 Десислава Николаева Георгиева учебно заведение
1074 Христо Пламенов Инков учебно заведение
1075 Дарена Вътова учебно заведение
1076 Георги Кристианов Димитров учебно заведение
1077 Владимир Георгиев Балабанов учебно заведение
1078 Румяна Стоилова Чучулска учебно заведение
1079 Рая Тихомирова Трифонова учебно заведение
1080 Валери Станиславов Кандамушев учебно заведение
1081 Доменика Димова Попова учебно заведение
1082 Димитър Димитров Станков учебно заведение
1083 Цветомир Асенов Балтов учебно заведение
1084 Йоана Томова Сарийска учебно заведение
1085 Божидар Ивелинов Атанасов учебно заведение
1086 Александър Станиславов Мерджанов учебно заведение
1087 Гергана Спаскова Ангелова учебно заведение
1088 Елена Николаева Цветкова учебно заведение
1089 Дуйгу Иджерет Реджеб регионална библиотека
1090 Гьокан Айдън Хайредин регионална библиотека
1091 Гюлфен Гюнел Сали регионална библиотека
1092 Гергана Стоянова Стоянова регионална библиотека
1093 Юсуф Джафер Азисов регионална библиотека
1094 Дилек Лютфи Лютфи регионална библиотека
1095 Антония Огнянова Колева учебно заведение
1096 Амелия Пламенова Иванова учебно заведение
1097 Ния Василева Жулева учебно заведение
1098 Диана Даниелова Гергова учебно заведение
1099 Михаела С. Бинева учебно заведение
1100 Гамзе Ерчин Юмер регионална библиотека
1101 Габриела Георгиева Колева регионална библиотека
1102 Синем Тенур Бехур регионална библиотека
1103 Йоанна Радославова Добрева регионална библиотека
1104 Валентин Валентинов Вълев регионална библиотека
1105 Митко Здравков Митев регионална библиотека
1106 Петър Димитров Петров регионална библиотека
1107 Добрин Красимиров Добрев регионална библиотека
1108 Мартин Иванов Пасков регионална библиотека
1109 Димитър Станимиров Добрев регионална библиотека
1110 Кристиян Петров регионална библиотека
1111 Ивелин Балкански регионална библиотека
1112 Владимир Юлианов Атанасов регионална библиотека
1113 Димитър Даниелов Димитров регионална библиотека
1114 Толга Айхан Юсеин регионална библиотека
1115 Гергана Николаева Стойчева регионална библиотека
1116 Гена Иванова Ненова регионална библиотека
1117 Елеонора Георгиева Георгиева регионална библиотека
1118 Божана-Габриела Веселин Василева регионална библиотека
1119 Еда Хасанова Велиева регионална библиотека
1120 Ани Калоянова Николова регионална библиотека
1121 Добромир Атанасов Господинов регионална библиотека
1122 Мартин Мирославов Младенов регионална библиотека
1123 Ефталия Айгюл Ибрям регионална библиотека
1124 Александър Иванов Костов регионална библиотека
1125 Мария Веселин Василева регионална библиотека
1126 Ася Ашкъм Насушова регионална библиотека
1127 Ахну Айгюн Ахмед регионална библиотека
1128 Беркин Сергин Сейфидин регионална библиотека
1129 Даная Богданова Петрова регионална библиотека
1130 Диана Георгиева Вескова регионална библиотека
1131 Калина Дамянова Димитрова регионална библиотека
1132 СКалоян Стоянов Йорданов регионална библиотека
1133 Кристиян Искренов Опрев регионална библиотека
1134 Павел Димитров Петров регионална библиотека
1135 Симеон Красимиров Стоянов регионална библиотека
1136 Селин Алтан Неджат регионална библиотека
1137 Стелиан Добромиров Василев регионална библиотека
1138 Алиджан Али Араплъ регионална библиотека
1139 Борислава Николаева Койчева регионална библиотека
1140 Виктория Симеонова Бенова регионална библиотека
1141 Габриела Стелиянова Маринова регионална библиотека
1142 Георги Ивайлов Иванов регионална библиотека
1143 Георги Красимиров Тонев регионална библиотека
1144 Деян Маринов Великов регионална библиотека
1145 Ели Христова Христова регионална библиотека
1146 Елисавета Севдалинова Петрова регионална библиотека
1147 Елиф Решат Яшар регионална библиотека
1148 Ивелин Емилов Киров регионална библиотека
1149 Калоян Георгиев Георгиев регионална библиотека
1150 Лъчезар Руменов Русев регионална библиотека
1151 Мартин Младенов Атанасов регионална библиотека
1152 Мартин Радославов Минков регионална библиотека
1153 Мерт Ерхан Фикрет регионална библиотека
1154 Нурджан Тезджан Али регионална библиотека
1155 Преслава Пламенова Атанасова регионална библиотека
1156 Рая Георгиева Георгиева регионална библиотека
1157 Силвия Николаева Жечкова регионална библиотека
1158 Синем Мехмедова Мухаремова регионална библиотека
1159 Християн Дончев Костадинов регионална библиотека
1160 Берк Шенол Джелал регионална библиотека
1161 Вероника Ертан Максудова регионална библиотека
1162 Христодара Петрова Кирякова регионална библиотека
1163 Евелин Николова регионална библиотека
1164 Биляна Иванова Георгиева учебно заведение
1165 Рая Петрова Петрова учебно заведение
1166 Иво Цветелинов Иванов учебно заведение
1167 Валерия Венциславова Борисова учебно заведение
1168 Константин Мариан Петров учебно заведение
1169 Нено Лозанов Иванов учебно заведение
1170 Александър Тодоров Горанов учебно заведение
1171 Самира Ангелова Лъчезарова учебно заведение
1172 Стефани Николаева Коновска учебно заведение
1173 Георги Тихомиров Величков учебно заведение
1174 Алекс Величков Димов учебно заведение
1175 Имануел Тодоров Горанов учебно заведение
1176 Георги Владимиров Стоянов НЧ „Васил Левски“
1177 Даниела Борисова Джамулова учебно заведение
1178 Габриела Веселинова Джелатова учебно заведение
1179 Пламена Мирославова Гешева учебно заведение
1180 Пламена Миленова Вълева учебно заведение
1181 Преслава Димитрова Георгиева учебно заведение
1182 Никол Ганчева Георгиева учебно заведение
1183 Мила Даниелова Чобанова учебно заведение
1184 Мариана Златкова Гочева учебно заведение
1185 Натали Найденова Лазарова учебно заведение
1186 Моника Йорданова Дишлянова учебно заведение
1187 Мария Пламенова Петрова учебно заведение
1188 Преслава Иванова Иванова учебно заведение
1189 Димитър Пенков Димитров учебно заведение
1190 Димана Маринова Арнаудова учебно заведение
1191 Мелиса Орханова Ердованова регионална библиотека
1192 Георги Тодоров Янакиев регионална библиотека
1193 Димитър Евгениев Атанасов регионална библиотека
1194 Николета Ивелинова Иванова регионална библиотека
1195 Пресиян Даниелов Маринов регионална библиотека
1196 Димитър Светлинов регионална библиотека
1197 Елиса Аджа Изет регионална библиотека
1198 Ростислав Невелинов Неделчев регионална библиотека
1199 Бранко Бисеров Ананиев регионална библиотека
1200 Валентина Валентинова Динева учебно заведение
1201 Мартин Викторов Митков учебно заведение
1202 Николай Дилянов Николаев учебно заведение
1203 Евелина Михайлова Михайлова учебно заведение
1204 Теодора Росенова Георгиева учебно заведение
1205 Кристиян Иванов Николов учебно заведение
1206 Симеон Светлин Славчев учебно заведение
1207 Цветомир Миленов Цветанов учебно заведение
1208 Александрия Йорданова учебно заведение
1209 Галена Данаилова Найденова учебно заведение
1210 Камелия Юлианова Младенова учебно заведение
1211 Мартин Цветомиров Иванов учебно заведение
1212 Людмил Христов Кольов учебно заведение
1213 Цветомир Цветков Емилов учебно заведение
1214 Габриела Силвиева Гаврилова учебно заведение
1215 Виктория Георгиева Илиева учебно заведение
1216 Ния Николаева Стефанова учебно заведение
1217 Аделина Вл. Георгиева учебно заведение
1218 Николай Иванов Николов учебно заведение
1219 Полина Милчова Павлова учебно заведение
1220 Любослав Христов Георгиев учебно заведение
1221 Мария Николаева Миткова учебно заведение
1222 Александър Милиянов Иванов учебно заведение
1223 Михаела Козарева учебно заведение
1224 Кристиян Красимиров Янков учебно заведение
1225 Марио Георгиев Георгиев учебно заведение
1226 Натали Лозанова Лозанова учебно заведение
1227 Мартин Радков Менгов учебно заведение
1228 Никол Найденова Кърпарова учебно заведение
1229 Георги Луков Муховски учебно заведение
1230 Петър Светославов Енчев учебно заведение
1231 Тихомир Кърпаров учебно заведение
1232 Емилия Михайлова Христова учебно заведение
1233 Ралица Ковачева учебно заведение
1234 Ваиа Николаева Димитрова учебно заведение
1235 Кристияна Костадинова Тошева учебно заведение
1236 Теодора Стойнова учебно заведение
1237 Анастасия Кокори учебно заведение
1238 Теодор Енчев Малаков учебно заведение
1239 Хери Росенова Дангулева учебно заведение
1240 Ива Валериева Мингова учебно заведение
1241 Мария Бориславова Печалова учебно заведение
1242 Борислава Ивова Зойкова учебно заведение
1243 Преслава Светославова Полиджанова учебно заведение
1244 Виолета Николаева Дамянова учебно заведение
1245 Никол Николаос Кокори учебно заведение
1246 Виктория Валентинова Здравчева учебно заведение
1247 Габриела Димитрова Данкова НЧ „Братство“
1248 Химена Димитрова Христова НЧ „Братство“
1249 Владимир Евгениев Николов учебно заведение
1250 Асен Калинов Стойчев учебно заведение
1251 Елена Николаева Ангелова учебно заведение
1252 Иса Шабанова Алиманова учебно заведение
1253 Дерия Вежди Юрукова учебно заведение
1254 Стефания Антоанова Чилингирова учебно заведение
1255 Марин Красимиров Тодоров учебно заведение
1256 Илияна Илиева Стоянова учебно заведение
1257 Виктория Ангелова Кумчева учебно заведение
1258 Александра Андреянова Кръстева учебно заведение
1259 Вяра Иванова Янчева учебно заведение
1260 Божидара Йорданова Терзийска учебно заведение
1261 Златина Иванова Добрева учебно заведение
1262 Християна Светлинова Стайкова учебно заведение
1263 Димитър Петков Стоянов учебно заведение
1264 Станислав Илиев Върбанов учебно заведение
1265 Илиян Лъчезаров Хаджиларски учебно заведение
1266 Ая Диянова Дескова учебно заведение
1267 Иванна Любомилова Иванова учебно заведение
1268 Нора Стефанова Димитрова учебно заведение
1269 Атанасия Василева Касърова учебно заведение
1270 Моника Момчилова Димитрова учебно заведение
1271 Катерина Теодорова Тодорова учебно заведение
1272 Ивайла Ивова Калева учебно заведение
1273 Мартин Мартинов Иванов учебно заведение
1274 Никол Мартинова Иванова учебно заведение
1275 Сава Емил Иванов учебно заведение
1276 София Бориславова Карова учебно заведение
1277 Василена Руменова Гайдарова учебно заведение
1278 Емил Анатолиев Атанасов учебно заведение
1279 Десислава Александрова Миланова учебно заведение
1280 Виктория Бойкова Ангелова учебно заведение
1281 Александра Даниелова Лакова учебно заведение
1282 Мартин Илиянов Костов учебно заведение
1283 Валентин Илиянов Гечев учебно заведение
1284 Владимира Стефанова Стоева учебно заведение
1285 Цветина Владимирова Иванова учебно заведение
1286 Силвия Георгиева Панчева учебно заведение
1287 Здравко Симеонов Кушев учебно заведение
1288 Максим Людмил Моисеев-Рубиса учебно заведение
1289 Михаела Светославова Митева учебно заведение
1290 Анджела Михайлова Стрижлева учебно заведение
1291 Марина Николаева Боева учебно заведение
1292 Денислав Даниелов Димитров учебно заведение
1293 Християн Християнов Василев учебно заведение
1294 Абдул-Хади Мохамед Ал-Салех учебно заведение
1295 Лилия Ивова Пенева учебно заведение
1296 Петя Анатолиева Венциславова учебно заведение
1297 Николай Радославов Костов учебно заведение
1298 Мариета Стефанова Панайотова учебно заведение
1299 Милчо Мавродиев Коцев учебно заведение
1300 Александър Велинов Атанасов учебно заведение
1301 Рая Калоянова Танева регионална библиотека
1302 Александър Атанасов Атанасов регионална библиотека
1303 Георги Петков Стоянов регионална библиотека
1304 Симона Стефанова Сотирова учебно заведение
1305 Деляна Наскова Начева регионална библиотека
1306 Маргарита Валентин Каралъмова учебно заведение
1307 Георги Димитров Генев учебно заведение
1308 Валерия Александрова Гочева учебно заведение
1309 Дамла Сезгин Кемик учебно заведение
1310 Цвета Цанкова Цанкова регионална библиотека
1311 Мария Венелинова Андреева регионална библиотека
1312 Калоян Росенов Стоименов учебно заведение
1313 Татияна Владимирова Панева учебно заведение
1314 Девора Николаева Николова учебно заведение
1315 Пламен Георгиев Христов учебно заведение
1316 Ивон Иванова Качарова учебно заведение
1317 Теодора Светославова Иванова учебно заведение
1318 Вая Радостинова Димитрова регионална библиотека
1319 Розали Димова Тополска регионална библиотека
1320 Даяна Петрова Опрева регионална библиотека
1321 Далия Ивайлова Иванова регионална библиотека
1322 Магдалена Георгиева Иванова регионална библиотека
1323 Радостина Валентинова Гостинова регионална библиотека
1324 Цветелина Николаева Бьонурова регионална библиотека
1325 Александър Владимиров Николаев регионална библиотека
1326 Йоана Емилова Славова регионална библиотека
1327 Беатрис Денислав Йоцова регионална библиотека
1328 Ема Свиленова Курдаланова регионална библиотека
1329 Мария Мариянова Николова регионална библиотека
1330 Мартин Мартинов Иванов регионална библиотека
1331 Мартин Петков Ангелов регионална библиотека
1332 Гергана Николова Георгиева регионална библиотека
1333 Кирил Венцеславов Атанасов (Кики) учебно заведение
1334 Никола Николаев Ненов учебно заведение
1335 Елена Петкова регионална библиотека
1336 Даяна Петрова Златева учебно заведение
1337 Александър Петров Замов регионална библиотека
1338 Кристиян Йорданов Анастасов НЧ Светлина
1339 Никол Красимирова Арнаудова НЧ Светлина
1340 Елисавета Стоянова Топалова НЧ Светлина
1341 Мария Владимирова Илиева учебно заведение
1342 Леа Венциславова Василева учебно заведение
1343 Ерсин Нерсин Нижати регионална библиотека
1344 Теодора Тодорова Дамянова регионална библиотека
1345 Нерлин Исмаил Ахмед регионална библиотека
1346 Виктория Славова Кръстева регионална библиотека
1347 Никол Иванова регионална библиотека
1348 Димитър Ясенов Янакиев регионална библиотека
1349 Ванеса Яворова Енчева регионална библиотека
1350 Валентин Светлинов Илиев регионална библиотека
1351 Теодора Тихомирова регионална библиотека
1352 Деметра Ивайлова Огнева регионална библиотека
1353 Юлия Кирилова детски празник
1354 Калоян Божанов детски празник
1355 Виктория Околийска детски празник
1356 Ния Иванова детски празник
1357 София-Мария Мандалиева детски празник
1358 Анна Матова детски празник
1359 Рая Евлогиева детски празник
1360 Стела Банкова детски празник
1361 Валена Симеонова детски празник
1362 Андреа Маркова детски празник
1363 Андреа Йорданова детски празник
1364 Георги Антонов Георгиев детски празник
1365 Рада Иванова детски празник
1366 Моника Филипова детски празник
1367 Магдалена Лазарова детски празник
1368 Теодор Горанов детски празник
1369 Михаела Георгиева детски празник
1370 Саня Петрова Динева детски празник
1371 Иван Иванов детски празник
1372 Десислава Радославова регионална библиотека
1373 Соня Павлова регионална библиотека
1374 Мариям Юксел Ахмед регионална библиотека
1375 Лора Тодорова Тодорова регионална библиотека
1376 Марина Георгиева Чолакова регионална библиотека
1377 Йоана Славянова Йорданова регионална библиотека
1378 Десислава Пенчева Пенчева регионална библиотека
1379 Анжило Адрианов Джоджев регионална библиотека
1380 Назлъ Сюзан Бозаджъ регионална библиотека
1381 Ивайла Георгиева Стоянова регионална библиотека
1382 Данаил Димитров Папазов регионална библиотека
1383 Виктория Тодорова Митанова регионална библиотека
1384 Бенну Бенан Неджат регионална библиотека
1385 Яна-Мария Господинова Гагова регионална библиотека
1386 Гьокан Гьоксел Антика регионална библиотека
1387 Виктория Маринова Христова регионална библиотека
1388 Магдалена Петрова Георгиева регионална библиотека
1389 Наргис Ердинч Еджаби регионална библиотека
1390 Кристиян Николаев Паскалев регионална библиотека
1391 Теодор Тодоров Златев регионална библиотека
1392 Деря Денис Зекерие регионална библиотека
1393 Ферхат Гюнал Февзи регионална библиотека
1394 Доуш Шенер Селим регионална библиотека
1395 Севги Сунай Рашид регионална библиотека
1396 Мерт Серхат Реджеб регионална библиотека
1397 Атила Нешет Басри регионална библиотека
1398 Анъл Джанер Исмаил регионална библиотека
1399 Каан Бингюл Мехмед регионална библиотека
1400 Аккън Метин Амди регионална библиотека
1401 Ведат Седат Сабри регионална библиотека
1402 Гюлер Фахредин Юзеир регионална библиотека
1403 Вежди Юзджан Вежди регионална библиотека