Tagged: официални правила

Официални правила на „Читателска щафета 5: Патилански приключения“

Раздел 1. Организатори и Официални правила на кампанията Националната кампания за насърчаване на четенето „Читателска щафета 5: Патилански приключения“ („Щафета 5“) се организира от фондация „ДЕТСКИ КНИГИ“, със седалище и адрес на управление в град София...